หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.หมู่ 12 เส้นบ้านนายสมศักดิ์ ภาสดา ถึงบ้านนายสง่า สายบุตร
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.5 (610.48 KB) 2. ปร.4 หน้า1 (802.58 KB) 3. ปร.4 หน้า2 (447.00 KB)
4. แบบ หน้า 1 (485.56 KB) 5. แบบ หน้า 2 (712.93 KB) 6. แบบ หน้า 3 (1.14 MB)
7. แบบ หน้า 4 (525.39 KB) 8. แบบ หน้า 5แ (699.16 KB) 9. แบบ หน้า 6 (682.39 KB)
10. แบบ หน้า 7 (681.84 KB) 11. แบบ หน้า 8 (686.65 KB) 12. แบบ หน้า 9 (684.77 KB)
13. แบบ หน้า 10 (680.16 KB) 14. แบบ หน้า 11 (552.62 KB) 15. แบบ หน้า 12 (249.66 KB)
16. แบบ หน้า 13 (482.46 KB) 17. แบบ หน้า 14 (495.33 KB) 18. แบบ หน้า 15 (610.78 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 22 สิงหาคม 2560