หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านสังขะ หมู่ 3 (ข้างประปาหมู่บ้านสังขะ หมู่ 3)
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร (506.67 KB) 2. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (584.02 KB) 3. คำสั่งตรวจการจ้าง (605.76 KB)
4. ประกาศเปิดเผยราคากลาง (490.22 KB) 5. รายงานการประชุม (858.86 KB) 6. บันทึกตกลงจ้าง หน้า 1 (777.79 KB)
7. บันทึกตกลงจ้าง หน้า 2 (222.90 KB) 8. แจ้งลงงาน (481.52 KB) 9. ส่งมอบงาน (484.65 KB)
10. ตรวจรับ (573.86 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 22 สิงหาคม 2560