หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามน้อย หมู่ 2 บ้านนางอำไพ ชินแตร ถึง นายวรวุฒิ นับถือตรง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (709.10 KB) 2. ปร.5 (587.77 KB) 3. แบบ หน้า 1 (173.44 KB)
4. แบบ หน้า 2 (762.02 KB) 5. แบบ หน้า 3 (1.07 MB) 6. แบบ หน้า 4 (476.40 KB)
7. แบบ หน้า 5 (724.72 KB) 8. แบบ หน้า 6 (564.54 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 26 กันยายน 2560