[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป (655.69 KB) 2. งบทรัพย์สิน (466.61 KB) 3. งบแสดงฐานะการเงิน (430.01 KB)
4. เงินสดและเงินฝากธนาคาร (427.68 KB) 5. เงินสะสม1 (271.49 KB) 6. เงินสะสม2 (442.74 KB)
7. รายจ่ายค้างจ่าย (774.80 KB) 8. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (566.77 KB)
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง
วันที่ : 16 ตุลาคม 2560

แสดงความเห็นกรุณา สมัครสมาชิก และล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ
 
ความเห็น
โดย
กรอก Code