หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโนนตะแบบ หมู่ 11 จากซอยนครราช ถึง บ้านเม็ด เกิดสิน
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (691.46 KB) 2. ปร.5 (563.95 KB) 3. แบบ หน้า 1 (507.89 KB)
4. แบบ หน้า 2 (772.71 KB) 5. แบบ หน้า 3 (1.17 MB) 6. แบบ หน้า 4 (1.15 MB)
7. แบบ หน้า 5 (681.35 KB) 8. แบบ หน้า 6 (661.09 KB) 9. แบบ หน้า 7 (659.40 KB)
10. แบบ หน้า 8 (676.58 KB) 11. แบบ หน้า 9 (452.07 KB) 12. แบบ หน้า 10 (589.52 KB)
13. แบบ หน้า 11 (607.24 KB) 14. ตารางแสดงวงเงิน (151.42 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2560