หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านศรีนวล หมู่ 12 จากเส้นบ้านนายสา เสาทอง ถึง บ้านโคกอำนวย
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (716.15 KB) 2. ปร.5 (570.25 KB) 3. แบบ หน้า 1 (539.40 KB)
4. แบบ หน้า 2 (776.50 KB) 5. แบบ หน้า 3 (1.20 MB) 6. แบบ หน้า 4 (1.14 MB)
7. แบบ หน้า 5 (702.27 KB) 8. แบบ หน้า 6 (671.76 KB) 9. แบบ หน้า 7 (665.41 KB)
10. แบบ หน้า 8 (652.25 KB) 11. แบบ หน้า 9 (454.57 KB) 12. แบบ หน้า 10 (590.11 KB)
13. แบบ หน้า 11 (605.45 KB) 14. ตารางแสดงวงเงิน (151.34 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560