หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง (238.88 KB) 2. รายละเอียดแนบป้ายประกาศ (128.03 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560