หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 14 จากเส้นทางนานางละออง เกตงาม ถึง ถนนทางหลวง สาย 24
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (684.85 KB) 2. ปร.5 (684.85 KB) 3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (151.37 KB)
4. แบบ หน้า 1 (469.70 KB) 5. แบบ หน้า 2 (771.69 KB) 6. แบบ หน้า 3 (1.20 MB)
7. แบบ หน้า 4 (1.12 MB) 8. แบบ หน้า 5 (676.42 KB) 9. แบบ หน้า 6 (673.05 KB)
10. แบบ หน้า 7 (672.67 KB) 11. แบบ หน้า 8 (671.53 KB) 12. แบบ หน้า 9 (458.65 KB)
13. แบบ หน้า 10 (591.33 KB) 14. แบบ หน้า 11 (619.97 KB)
 
 
บันทึกโดย : ส่วนการคลัง วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560