หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2561
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (214.84 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (58.40 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (120.72 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (77.47 KB) 5. เอกสารแนบ-5 (68.57 KB) 6. เอกสารแนบ-6 (214.92 KB)
7. เอกสารแนบ-7 (120.46 KB)

 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560