หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสังขะ หมู่ 4 จากบ้านยายไซต์ พันธ์ศิริ ถึง นายบุญธรรม อินทร์นอก
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (724.73 KB) 2. ปร.5 (618.71 KB) 3. แบบ หน้า 1 (461.33 KB)
4. แบบ หน้า 2 (767.50 KB) 5. แบบ หน้า 3 (1.20 MB) 6. แบบ หน้า 4 (1.27 MB)
7. แบบ หน้า 5 (660.72 KB) 8. แบบ หน้า 6 (654.90 KB) 9. แบบ หน้า 7 (663.29 KB)
10. แบบ หน้า 8 (654.83 KB) 11. แบบ หน้า 9 (660.31 KB) 12. แบบ หน้า 10 (593.49 KB)
13. แบบ หน้า 11 (531.78 KB) 14. แบบ หน้า 12 (610.91 KB) 15. ตารางแสดงวงเงิน (152.41 KB)
16. คำสั่ง กำหนดราคากลาง (543.31 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560