หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5จากบ้านนายสุครีพ บัวเชย ถึง บ้านนางกัลยา สุรรรณสุข
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.4 (742.77 KB) 2. ปร.5 (592.92 KB) 3. แบบ หน้า 1 (470.01 KB)
4. แบบ หน้า 2 (769.50 KB) 5. แบบ หน้า 3 (1.18 MB) 6. แบบ หน้า 4 (1.27 MB)
7. แบบ หน้า 5 (691.96 KB) 8. แบบ หน้า 6 (677.20 KB) 9. แบบ หน้า 7 (703.09 KB)
10. แบบ หน้า 8 (454.81 KB) 11. แบบ หน้า 9 (585.52 KB) 12. แบบ หน้า 10 (600.30 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2560