หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 บ้านนายกุน พอกพูน ถึง นายเพ็ง ชาวนา
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. แบบ หน้า 1 (477.93 KB) 2. แบบ หน้า 2 (765.70 KB) 3. แบบ หน้า 3 (1.20 MB)
4. แบบ หน้า 4 (1.22 MB) 5. แบบ หน้า 5 (693.25 KB) 6. แบบ หน้า 6 (529.88 KB)
7. แบบ หน้า 7 (608.99 KB) 8. ปร.4 (750.86 KB) 9. ปร.5 (595.23 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560