หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 เส้นบ้านนายไพรัตน์ ถึงบ้านนายชมสุวรรณ ร่วมบุญ
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ปร.5 (589.95 KB) 2. ปร.4 (713.06 KB) 3. แบบ หน้า 1 (474.06 KB)
4. แบบ หน้า 2 (767.92 KB) 5. แบบ หน้า 3 (697.91 KB) 6. แบบ หน้า 4 (712.99 KB)
7. แบบ หน้า 5 (1.12 MB) 8. แบบ หน้า 6 (1.10 MB) 9. แบบ หน้า 7 (693.16 KB)
10. แบบ หน้า 8 (657.32 KB) 11. แบบ หน้า 9 (661.31 KB) 12. แบบ หน้า 10 (449.72 KB)
13. แบบ หน้า 11 (585.98 KB) 14. แบบ หน้า 12 (601.25 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560