หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเตียน หมู่ 8 บ้านนางวรรณ ทาทอง ถึง ย้านนายกิตติ คำหล้า
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. แบบ หน้า 1 (476.18 KB) 2. แบบ หน้า 2 (768.14 KB) 3. แบบ หน้า 3 (1.20 MB)
4. แบบ หน้า 4 (1.21 MB) 5. แบบ หน้า 5 (677.83 KB) 6. แบบ หน้า 6 (571.54 KB)
7. แบบ หน้า 7 (457.71 KB) 8. แบบ หน้า 8 (587.48 KB) 9. แบบ หน้า 9 (610.07 KB)
10. ปร.4 (738.61 KB) 11. ปร.5 (599.33 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560