หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแบกจาน หมู่ 6 จากเส้นลาดยางข้างอบต.สังขะ ถึงบริเวณแปลงผัก
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ราคากลาง (647.17 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 12 มีนาคม 2561