หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
 


โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 04 เมษายน 2561