[ 14 ตุลาคม 2557 ]: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานมีความรุู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานมีความรุู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษา สำหรับนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของท้องถิ่น
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานมีความรุู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการเกษตรแบบผสมผสาน สำหรับนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


 


-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 04 เมษายน 2561