หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (45.04 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (45.81 KB)
-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 05 มิถุนายน 2561