หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (275.73 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (1.00 MB) 3. เอกสารแนบ-3 (724.61 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (68.81 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2561