หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

พระราชบัญญัติสภาตำบล 2537 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (28.71 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (223.09 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2561