หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (194.46 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (831.64 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561