หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (260.90 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (39.17 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (57.14 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (219.58 KB) 5. เอกสารแนบ-5 (60.50 KB) 6. เอกสารแนบ-6 (100.00 KB)
7. เอกสารแนบ-7 (76.17 KB) 8. เอกสารแนบ-8 (124.00 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561