หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (516.28 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (189.22 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (0.98 MB)
4. เอกสารแนบ-4 (1.41 MB) 5. เอกสารแนบ-5 (1.30 MB) 6. เอกสารแนบ-6 (1.05 MB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561