หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (707.12 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (655.23 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (592.00 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (786.78 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561