หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.2561 (924.02 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561