หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 11
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ราคากลาง (4.97 MB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561