หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )

 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (858.60 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (964.60 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (705.43 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (902.23 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561