หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 


 ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (152.68 KB) 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ 1) (117.27 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 17 ธันวาคม 2561