หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (808.64 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (828.17 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (787.42 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (712.70 KB) 5. เอกสารแนบ-5 (681.77 KB) 6. เอกสารแนบ-6 (499.27 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 28 สิงหาคม 2562