หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแบกจาน ถึง บ้านขวาว
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (729.43 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 09 ธันวาคม 2562