หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (518.78 KB)-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 11 ธันวาคม 2562