หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (163.53 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 11 มีนาคม 2563