หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 24/03/63
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (317.66 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (477.04 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (368.92 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (386.64 KB) 5. เอกสารแนบ-5 (333.42 KB) 6. เอกสารแนบ-6 (326.85 KB)
7. เอกสารแนบ-7 (8.17 KB)

 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 09 เมษายน 2563