หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 3 )






















แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (614.54 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (726.65 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (520.92 KB)




 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 15 กรกฏาคม 2563